Hlavná stránka: Tekovské múzeum Tekovské múzeum v Leviciach Vás pozýva do stálych expozícií múzea
Archeológia – História lekárnictva – História hradu
Spoločenský život – Cechy – Ladislav Bielik August 1968 – Ľudový odev


Slovensky
Magyar
Deutsch
TEKOVSKÉ MÚZEUM v Leviciach
oficiálna stránka
   INFORMÁCIE    HISTÓRIA    EXPOZÍCIE    FOTOGALÉRIA    ZBORNÍK    ĽUDOVÝ NÁBYTOK    HISTÓRIA VÝROBY FAJOK    KLENOTY TEKOVSKÉHO MÚZEA    MEDAILA PAVLA HULJAKA
MENU:
PODUJATIA
 
OTVÁRACIE HODINY
 
KONTAKT
 
DOKUMENTY
 
ROZBOR ČINNOSTÍ
 
ROZBOR HOSPODÁRENIA
 
ZVEREJŇOVANIE
 
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
 
VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
 
SADZOBNÍK
 
SLUŽBY
 
CENY ZA SLUŽBY
 
OZNAM
 
KNIHA HOSTÍ
 
MEDIÁLNI PARTNERI:

LEVICKÁ TELEVÍZIA

LEVICEONLINE

SLOVENSKÁ BRÁNA

MY TÝŽDEŇ NA POHRONÍ

POKLADY KRAJA:

POKLADY KRAJA

OBLASTNEJ ORGANIZÁCIE CESTOVNÉHO RUCHU TEKOV

Č. j.: TMLV- 23/2018-002

RIADITEĽSKÝ PRÍKAZ č. 2/2018

Riaditeľ Tekovského múzea v Leviciach s účinnosťou od 1. decembra 2018 určuje ceny za služby poskytované návštevníkom Tekovského múzea v Leviciach nasledovne:

1. Vstupné na jednu výstavu:
- deti a dôchodcovia 0,30 €
- dospelí 0,60 €
Pri komentovanej prehliadke
- deti 1,00 €
- dôchodcovia 1,00 €
- dospelí 1,50 €

2. Vstupné do stálej expozície:
- deti, dôchodcovia 1,00 €
- dospelí 2,00 €

3. Vstupné do všetkých vysunutých expozícii Tekovského múzea:
- deti, dôchodcovia 0,50 €
- dospelí 1,00 €

4. Za prednášky, tvorivé dielne:        0,50 € za osobu, pri návšteve výstavy 1,00 €

5. Fotografovanie vo výstavných a expozičných priestoroch:       3,00 €

6. Natáčanie videozáznamu vo výstavných a expozičných priestoroch:       3,00 €

7. Svadobné fotografovanie v hradnom areáli Tekovského múzea:      
- počas otváracích hodín 5,00 €
- mimo otváracie hodiny 10,00 €


8. Natáčanie svadobného videozáznamu v hradnom areáli Tekovského múzea:      
- počas otváracích hodín 5,00 €
- mimo otváracie hodiny 10,00 €


9. Za využívanie poradensko-metodických služieb, služieb, štúdium literatúry a iných písomných materiálov z fondov Tekovského múzea a vypožičiavanie kníh z knižničného fondu (maximálne 3 knihy a termín výpožičky 2 týždne)
- za bežný rok 5,00 €

10. Za služby v koncertnej sále Tekovského múzea v Leviciach:
- svadba a do 3 hodín (1 hod. = 45,00 €, 2 hod. = 90,00 €) 135,00 €
- za 1 deň 280,00 €
- za 2 dni 400,00 €
- za 3 dni a viac cena dohodou

11. Za služby v priestoroch amfiteátra Tekovského múzea v Leviciach:
- do 3 hodín (1 hodina=55,00 €;    2 hodiny=110,00 €) 165,00 €
- za 1 deň 450,00 €
- za 2 dni 700,00 €
- za 3 dni a viac cena dohodou

12. Za služby v priestoroch hradného areálu Tekovského múzea v Leviciach:
- do 3 hodín (1 hodina=55,00 €;    2 hodiny=110,00 €) 165,00 €
- za 1 deň 450,00 €
- za 2 dni 700,00 €
- za 3 dni a viac cena dohodou

13. Za prenájom sociálnych zariadení v Dobóovskom kaštieli Tekovského múzea v Leviciach:
- za 1 deň 100,00 €
- za 2 dni 200,00 €
- za 3 dni a viac cena dohodou

14. Za odborný sprievod odborným pracovníkom múzea na exkurziách:
- za 1 až 4 hodiny
20,00 € za jedného odborného pracovníka
- za 5 a viac hodín 40,00 € za jedného odborného pracovníka

15. Za zapožičanie výstavného nábytku (panely, pódia a pod.) Tekovského múzea v Leviciach:
- do 5 ks 15,00 €/ 1 mesiac
- nad 5 ks 30,00 €/ 1 mesiac

Týmto sa ruší Riaditeľský príkaz č. 3/2017 zo dňa 7. novembra 2017.


V Leviciach 1. decembra 2018
PhDr. Ján D a n o (v.r.)
riaditeľ Tekovského múzea
v Leviciach

TEKOVSKÉ MÚZEUM v Leviciach
oficiálna stránka
   INFORMÁCIE    HISTÓRIA    EXPOZÍCIE    FOTOGALÉRIA    ZBORNÍK    ĽUDOVÝ NÁBYTOK    HISTÓRIA VÝROBY FAJOK    KLENOTY TEKOVSKÉHO MÚZEA    MEDAILA PAVLA HULJAKA
© 2006-2020 TEKOVSKÉ MÚZEUM v Leviciach,       Počet návštevníkov od 1.1.2008: