Pozvánka na prehliadku vysunutých expozícií
Krížom krážom za pokladom

90 rokov múzea v Leviciach

        
 
MEDIÁLNI PARTNERI:

LEVICKÁ TELEVÍZIA

LEVICEONLINE

SLOVENSKÁ BRÁNA

MY TÝŽDEŇ NA POHRONÍ

POKLADY KRAJA:

Poklady kraja

Levice, 13. Marca 2014

RIADITEĽSKÝ PRÍKAZ č. 3/2014

Riaditeľ Tekovského múzea v Leviciach s účinnosťou od 1. apríla 2014 určuje ceny za služby poskytované návštevníkom Tekovského múzea v Leviciach nasledovne:

1. Vstupné na jednu výstavu:
- deti a dôchodcovia 0,30 €
- dospelí 0,60 €

2. Vstupné do stálej expozície:
- deti a dôchodcovia 1,00 €
- dospelí 2,00 €

Týmto sa rušia bod č. 1, bod č. 2 z Riaditeľského príkazu č. 2/2014 zo dňa 20. januára 2014, ostatné body z Riaditeľského príkazu č. 2/2014 zo dňa 20. januára 2014 zostávajú v platnosti.Levice, 20. Január 2014

RIADITEĽSKÝ PRÍKAZ č. 2/2014

Riaditeľ Tekovského múzea v Leviciach s účinnosťou od 20. januára 2014 určuje ceny za služby poskytované návštevníkom Tekovského múzea v Leviciach nasledovne:

1. Vstupné na výstavy:
- deti a dôchodcovia 0,30 €
- dospelí 0,60 €

2. Vstupné do stálej expozície:
- deti a dôchodcovia 0,50 €
- dospelí 1,- €

3. Vstupné do všetkých vysunutých expozícii Tekovského múzea:
- deti a dôchodcovia 0,33 €
- dospelí 0,66 €

4. Za prednášky, tvorivé dielne:        0,50 € za osobu, pri návšteve výstavy 0,70 €

5. Fotografovanie vo výstavných a expozičných priestoroch:       3,- €

6. Natáčanie videozáznamu vo výstavných a expozičných priestoroch:       3,- €

7. Svadobné fotografovanie v hradnom areáli Tekovského múzea:      
- počas otváracích hodín 5,- €
- mimo otváracie hodiny 10,- €


8. Natáčanie svadobného videozáznamu v hradnom areáli Tekovského múzea:      
- počas otváracích hodín 5,- €
- mimo otváracie hodiny 10,- €


9. Za využívanie poradensko-metodických služieb, služieb, štúdium literatúry a iných písomných materiálov z fondov Tekovského múzea a vypožičiavanie kníh z knižničného fondu (maximálne 3 knihy a termín výpožičky 2 týždne)
- za bežný rok 5,- €

10. Za služby v koncertnej sále Tekovského múzea v Leviciach:
- svadba a do 3 hodín (1 hod. = 33,50 €, 2 hod. = 67,00 €) 100,- €
- za 1 deň 200,- €
- za 2 dni 300,- €
- za 3 dni a viac cena dohodou

11. Za služby v priestoroch amfiteátra Tekovského múzea v Leviciach:
- do 3 hodín (1 hodina=33,50 €;    2 hodiny=67,- €) 100,- €
- za 1 deň 300,- €
- za 2 dni 500,- €
- za 3 dni a viac cena dohodou

12. Za služby v priestoroch hradného areálu Tekovského múzea v Leviciach:
- do 3 hodín (1 hodina=33,50 €;    2 hodiny=67,- €) 100,- €
- za 1 deň 300,- €
- za 2 dni 500,- €
- za 3 dni a viac cena dohodou

13. Za prenájom sociálnych zariadení v Dobóovskom kaštieli Tekovského múzea v Leviciach:
- za 1 deň 70,- €
- za 2 dni 140,- €
- za 3 dni a viac cena dohodou

14. Za odborný sprievod odborným pracovníkom múzea na exkurziách:
- za 1 až 4 hodiny
15,- € za jedného odborného pracovníka
- za 5 a viac hodín 30,- € za jedného odborného pracovníka

15. Za zapožičanie výstavného nábytku (panely, pódia a pod.) Tekovského múzea v Leviciach:
- do 5 ks 15,- €/ 1 mesiac
- nad 5 ks 30,- €/ 1 mesiac

Týmto sa ruší z Riaditeľského príkazu č. 1/2012 zo dňa 3. januára 2012.PhDr. Ján D a n o (v.r.)
riaditeľ Tekovského múzea
v Leviciach

© 2006-2017, Pavol Szénási, Levice, pasz@misung.sk       Počet návštevníkov od 1.1.2008: