Brhlovce, Bohunice, hrad, stále expozície
Fond na podporu umenia

1318-2018 700 rokov prvej písomnej správy Levický hrad
1318-2018 700 rokov prvej písomnej správy Levický hrad aj na Facebooku


        
 
MEDIÁLNI PARTNERI:

LEVICKÁ TELEVÍZIA

LEVICEONLINE

SLOVENSKÁ BRÁNA

MY TÝŽDEŇ NA POHRONÍ

POKLADY KRAJA:

Poklady kraja

Oblastnej organizácie cestovného ruchu Tekov

Č. j.: TMLV- 8/2017-003

RIADITEĽSKÝ PRÍKAZ č. 3/2017

Riaditeľ Tekovského múzea v Leviciach s účinnosťou od 1. decembra 2017 určuje ceny za služby poskytované návštevníkom Tekovského múzea v Leviciach nasledovne:

1. Vstupné na jednu výstavu:
- deti a dôchodcovia 0,30 €
- dospelí 0,60 €

2. Vstupné do stálej expozície:
- deti, dôchodcovia 1,00 €
- dospelí 2,00 €

3. Vstupné do všetkých vysunutých expozícii Tekovského múzea:
- deti, dôchodcovia 0,50 €
- dospelí 1,00 €

4. Za prednášky, tvorivé dielne:        0,50 € za osobu, pri návšteve výstavy 0,70 €

5. Fotografovanie vo výstavných a expozičných priestoroch:       3,00 €

6. Natáčanie videozáznamu vo výstavných a expozičných priestoroch:       3,00 €

7. Svadobné fotografovanie v hradnom areáli Tekovského múzea:      
- počas otváracích hodín 5,00 €
- mimo otváracie hodiny 10,00 €


8. Natáčanie svadobného videozáznamu v hradnom areáli Tekovského múzea:      
- počas otváracích hodín 5,00 €
- mimo otváracie hodiny 10,00 €


9. Za využívanie poradensko-metodických služieb, služieb, štúdium literatúry a iných písomných materiálov z fondov Tekovského múzea a vypožičiavanie kníh z knižničného fondu (maximálne 3 knihy a termín výpožičky 2 týždne)
- za bežný rok 5,00 €

10. Za služby v koncertnej sále Tekovského múzea v Leviciach:
- svadba a do 3 hodín (1 hod. = 40,00 €, 2 hod. = 80,00 €) 120,00 €
- za 1 deň 250,00 €
- za 2 dni 350,00 €
- za 3 dni a viac cena dohodou

11. Za služby v priestoroch amfiteátra Tekovského múzea v Leviciach:
- do 3 hodín (1 hodina=50,00 €;    2 hodiny=100,00 €) 150,00 €
- za 1 deň 400,00 €
- za 2 dni 600,00 €
- za 3 dni a viac cena dohodou

12. Za služby v priestoroch hradného areálu Tekovského múzea v Leviciach:
- do 3 hodín (1 hodina=50,00 €;    2 hodiny=100,00 €) 150,00 €
- za 1 deň 400,00 €
- za 2 dni 600,00 €
- za 3 dni a viac cena dohodou

13. Za prenájom sociálnych zariadení v Dobóovskom kaštieli Tekovského múzea v Leviciach:
- za 1 deň 70,00 €
- za 2 dni 140,00 €
- za 3 dni a viac cena dohodou

14. Za odborný sprievod odborným pracovníkom múzea na exkurziách:
- za 1 až 4 hodiny
15,00 € za jedného odborného pracovníka
- za 5 a viac hodín 30,00 € za jedného odborného pracovníka

15. Za zapožičanie výstavného nábytku (panely, pódia a pod.) Tekovského múzea v Leviciach:
- do 5 ks 15,00 €/ 1 mesiac
- nad 5 ks 30,00 €/ 1 mesiac

Týmto sa rušia Riaditeľský príkaz č. 2/2014 zo dňa 20. januára 2014 a Riaditeľský príkaz č. 3/2014 zo dňa 13. marca 2014.


V Leviciach 7. novembra 2017
PhDr. Ján D a n o (v.r.)
riaditeľ Tekovského múzea
v Leviciach

© 2006-2018 TEKOVSKÉ MÚZEUM v Leviciach,       Počet návštevníkov od 1.1.2008: