Hlavná stránka: Tekovské múzeum Tekovské múzeum v Leviciach
Vás pozýva na podujatie
NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ
19.5.2018, 10.00 - 24.00 hod
Areál Levického hradu a Vodný mlyn Bohunice

Slovensky
Magyar
Deutsch
TEKOVSKÉ MÚZEUM v Leviciach
oficiálna stránka
   INFORMÁCIE    HISTÓRIA    EXPOZÍCIE    FOTOGALÉRIA    ZBORNÍK    ĽUDOVÝ NÁBYTOK    HISTÓRIA VÝROBY FAJOK    KLENOTY TEKOVSKÉHO MÚZEA    MEDAILA PAVLA HULJAKA
MENU:
PODUJATIA
 
OTVÁRACIE HODINY
 
KONTAKT
 
DOKUMENTY
 
ROZBOR ČINNOSTÍ
 
ROZBOR HOSPODÁRENIA
 
ZVEREJŇOVANIE
 
VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
 
SADZOBNÍK
 
SLUŽBY
 
CENY ZA SLUŽBY
 
OZNAM
 
KNIHA HOSTÍ
 
MEDIÁLNI PARTNERI:

LEVICKÁ TELEVÍZIA

LEVICEONLINE

SLOVENSKÁ BRÁNA

MY TÝŽDEŇ NA POHRONÍ

POKLADY KRAJA:

POKLADY KRAJA

AKTUÁLNE PODUJATIA


Noc múzeí a galérií 2018
Celoslovenské podujatie k Medzinárodnému dňu múzeí
Vernisáž 3.ročníka výtvarnej tvorivosti detí predškolského veku „ Pomáhať druhým sme sa naučili keď sme boli ešte malí“

Klub zdravých materských škôl pri ÚS SČK v Leviciach
19.5.2018
Vysunutá expozícia Vodný mlyn Bohunice a areál Levického hradu. Vstupné 1 €
TEKOVSKÉ MÚZEUM V LEVICIACH
Vás pozýva na podujatie plné hier, zábavy a poznávania „od svitu do mrku“
NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ 2018
Areál Levického hradu a Vodný mlyn v Bohuniciach

SOBOTA 19.5.2018 10.00 - 24.00
Vstupné 1 €
AREÁL LEVICKÉHO HRADU
10.00 - 18.00 „Zábavný park“ - skákací hrad, veľká trampolína, kolotoč, nafukovacia šmýkačka.
10.00 - 18.00 Kultúrno-výchovná miestnosť „Zvukové hádanky z prírody“ - Jozef Hlásnik.
11.00 Koncertná sála - vernisáž výstavy 3. ročníka výtvarnej tvorivosti deti predškolského veku okresu Levice „Pomáhať druhým sme sa naučili keď sme boli ešte malí" - Klub zdravých materských škôl pri Územnom spolku SČK v Leviciach.
13.00 - 17.00 „Divadelný rebrinák" hry a atrakcie, divadelné predstavenie, škola žonglovania, zvolávanie na chodúľoch - Divadlo z domčeka.
13.00 - 18.00 „Lesná pedagogika“ - Lesy SR š.p. OZ Levice.
14.00, 16.00 „Ukážky sokoliarstva“ - Stredná odborná škola lesnícka v Banskej Štiavnici.
21.30 Amfiteáter - premietanie filmu Králi hôr ( Rakúsko, 2015, 90 minút, Réžia: Gerardo Olivares, Otmar Penker. Scenár: Brad Desch. Hrajú: Jean Reno, Tobias Moretti, Manuel Camacho).

ĎALEJ je možnosť pozrieť si STÁLU EXPOZÍCIU Archeológia - História hradu - História lekárnictva - Spoločenský život - Cechy - Ladislav Bielik August 1968 - Ľudový odev, VÝSTAVY Príroda Levíc, Príroda vo filatelistickej tvorbe - zo súkromnej zbierky Petra Holbu a VÝSTAVY v rámci podujatia Dni fotografie v Leviciach 2018.

Občerstvenie, šťastná loptička

VODNÝ MLYN V BOHUNICIACH

10.00 24.00 Prezentácia obecných múzeí z Čajkova, Baďana, Lišova a Pukanca.
10.30 40 rokov vysunutej expozície VODNÝ MLYN BOHUNICE - Premietanie dokumentu (1. časť).
11.30 Hudobné pásmo - dôchodcov Bátovce.
13.30 Prezentácia múzea Lišov - Premietanie dokumentu.
14.30 Detské predstavenie - Folklórny súbor Pečenice.
15.00 Losovanie tomboly.
16.30 40 rokov vysunutej expozície VODNÝ MLYN BOHUNICE (2. časť).
18.00 Losovanie tomboly.
19.30 Prednáška a prezentácia „Z Lišova do sveta“.

Počas celého dňa je možnosť pozrieť si vysunutú expozíciu, interaktívne remeslá, remeselnícky trh, ĽUDOVÁ HUDBA - HELIGONKÁR ADRIAN, tradičné špeciality - párance a iné, ochutnávka regionálnych vín, občerstvenie.

PODUJATIE PODPORILI
OBEC BOHUNICE, KLUB DOCHODCOV BÁTOVCE, MIRIAM VRBKOVÁ - KOZMETICKÝ SALÓN CLAUDI LEVICE, MIROSLAV LEŠTAN - HASLEX LEVICE, AGRONOVA SERVIS S.R.O. LEVICE - MALÝ KIAR, L- TES S.R.O. VRÁBLE, STEMI S.R.O. HRONSKÉ KLAČANY, MÚZEUM LIŠOV.

Mediálni partneri Levická televízia, Slovenská brána, My Týždeň na Pohroní, Leviceonline
DOBÓOVSKÝ KAŠTIEĽ

Príroda Levíc

Zo zbierkového fondu Tekovského múzea v Leviciach
9.5.2018 - 19.8.2018
Levické putovanie za vínom na hrade

12.5.2018
Od 14:00 do 20:00 hod.
TEKOV
v spolupráci s Tekovským múzeom v Leviciach
Predaj lístkov: Rotunda na hrade
VSTUPNÉ: 20 € z toho 10 € kupón na nákup vín
GALÉRIA JOZEFA NÉCSEYHO

Tajomstvá

Keramika a obrazy Juliana Hadvigová
28.3.2018 - 7. 5.2018
Vážky Tekova a Hontu

Tekovské múzeum v Leviciach v mesiaci december 2017 vydalo novú publikáciu z pera Doc. PaedDr.Stanislav David, PhD. pod názvom Vážky (Odonata) Tekova a Hontu. Autor na 72 stranách sumarizuje 30-ročné výsledky výskumu vážok mokraďových biotopov Tekova a Hontu na juhozápadnom Slovensku. V publikácii píše, že jej vydanie je príspevkom k poznaniu, ochrane a propagácii vážok a cieľom je populárnou formou predstaviť vážky ako druhovo nepočetnú, ale ekologicky a ochranársky dôležitú skupinu hmyzu.
Autor pracoval v Tekovskom múzeu v Leviciach v rokoch 1981-1997, vážkam sa venuje od roku 1982. Je autorom alebo spoluautorom 207 vedeckých, odborných, popularizačných článkov a expertíz s problematikou vážok.
Vážky Tekova a Hontu je možné si zakúpiť priamo v múzeu alebo objednať na adrese Tekovského múzea v Leviciach a bude Vám okamžite dodaná.
Cena je 8 €.
Vydanie publikácie bolo podporené z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia.
FARMÁRSKA NEDEĽA

24.6.2018, 22.7.2018, 26.8.2018, 30.9.2018
9.00-17.00
Vstupné 1 € vrátane prehliadky vysunutej expozície Tekovského múzea v Leviciach - Vodný mlyn Bohunice.
Predaj a ochutnávka tradičných farmárskych výrobkov od regionálnych farmárov, liečivých rastlín, výrobkov z medu, kultúrny program, prehliadka vodného mlyna a občerstvenie v nádhernom prostredí Vodného mlyna Bohunice.
KAPITÁNSKA BUDOVA

Flaše trpezlivosti

Pavol Konečný a Silvia Habániková, rodená Konečná
15.2.2018 - 6.5.2018
DOBÓOVSKÝ KAŠTIEĽ

Zlatá éra motocyklistiky

Zo zbierky historických motocyklov Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici
16.11.2017 - 18.2.2018
Dni fotografie v Leviciach 2018
Výstavy, tvorivé dielne, prednášky, semináre, koncerty

Regionálne osvetové stredisko v Leviciach, Fotogravity o. z. Levice, Tekovské múzeum v Leviciach, Mesto Levice
11.5.2018 - jún 2018
Mesto Levice, Synagóga a areál Levického hradu
MOVEMENT festival
5. ročník

ČAROVNÉ OSTROHY - netradičný folklór
LACI STRIKE - streetdanceacademy
SLACK SHOW - rovnováha na lane
ANTA AGNI - svetelná a ohňová show
BORN TO TRICK - freerun a parkour
Atrakcie pre deti aj dospelých
WORKSHOPY
Areál Levického hradu
KAPITÁNSKA BUDOVA

Bábiky na Slovensku a v zahraničí

Zo súkromnej zbierky Ing. Jaroslava Burjaniva
6.11.2017 - 4.2.2018
NEZABUDNITE SI POZRIEŤ

Stála expozícia

Archeológia, História hradu, História lekárnictva, Spoločenský život, Cechy,
Ladislav Bielik 1968, Ľudový odev

Otváracia doba
November-Marec: PO-PIA 9.00-16.00, NE 10.00-16.00
Apríl, Máj, Október: PO-PIA 9.00-16.00, SO-NE 10.00-16.00
Jún-September: PO-PIA 9.00-18.00, SO-NE 10.00-18.00
Vstupné: dospelí 2,- €, deti a dôchodcovia 1,- €
Pozvánka do vysunutých expozícií

Skalné obydlia Brhlovce
Vodný mlyn BohuniceTEKOVSKÉ MÚZEUM v Leviciach
oficiálna stránka
   INFORMÁCIE    HISTÓRIA    EXPOZÍCIE    FOTOGALÉRIA    ZBORNÍK    ĽUDOVÝ NÁBYTOK    HISTÓRIA VÝROBY FAJOK    KLENOTY TEKOVSKÉHO MÚZEA    MEDAILA PAVLA HULJAKA
© 2006-2018 TEKOVSKÉ MÚZEUM v Leviciach,       Počet návštevníkov od 1.1.2008: