Pozvánka do stálej expozícíe múzea
Fond na podporu umenia

 
Ministerstvo kultúra SR

 
 
MEDIÁLNI PARTNERI:

LEVICKÁ TELEVÍZIA

LEVICEONLINE

SLOVENSKÁ BRÁNA

MY TÝŽDEŇ NA POHRONÍ

POKLADY KRAJA:

Poklady kraja

Oblastnej organizácie cestovného ruchu Tekov

AKTUÁLNE PODUJATIA


plagat_457.jpg


plagat_456.jpg

      Tekovské múzeum v Leviciach v týchto dňoch vydalo nové číslo Zborníka Tekovského múzea v Leviciach – Acta Musei Tekovensis Levice. Zborník vychádza ako odborný recenzovaný zborník, ktorý prezentuje poznatky z vedných odborov súvisiacich so zameraním a činnosťou múzea.
      Na úvod sa dva botanické príspevky venujú flóre juhozápadného výbežku Štiavnických vrchov. Prvý z nich dokumentuje floristicky hodnotné lokality v masíve vrchu Varta – 617 m. Druhý sumarizuje doterajšie poznatky o rastlinstve významnej prírodnej rezervácie Krivín. Záujemcov o hydrobiológiu a širšiu ochranársku verejnosť poteší článok o šidielku ozdobnom. V predchádzajúcich číslach zborníka boli publikované výsledky dlhoročného výskumu motýľov v záhradkárskej osade Kvitnúci ostrov v Nových Zámkoch, tentokrát štúdia predstavuje motýle z čeľade okáňovitých a lišajovitých. Článok o čmeľoch okolia Čankova nadväzuje na článok o flóre tohto zaujímavého územia, zverejnený v 10. čísle zborníka. Prírodovednú časť zborníka uzatvára rozsiahla štúdia o blanokrídlovcoch, ktorá je výsledkom výskumu širokého kolektívu špecialistov. Čitateľom uprednostňujúcim regionálnu históriu sú venované štúdie Stavba na Kramárskom vrchu v kontexte protitureckých vartoviek na území Tekova a Hontu a Príspevok k dejinám poštovej stanice na Štampochu. Osobnosti spojené s mestom Levice predstavujú príspevky Vladimír Všeslav Aladár Kráľ (1852 – 1881) – najstarší syn Janka Kráľa a článok o levickom fotografovi, maliarovi a podporovateľovi múzea s názvom Vojtech Laufer-. Štúdia je zaradená do rubriky Z múzejných zbierok a archívnych fondov, rovnako tak aj príspevok pojednávajúci o pravosti bronzového medailónu Marka Aurélia. V Aktuálnych informáciách sa autori venujú zaujímavým druhom flóry a fauny, ktoré sa vyskytujú v Leviciach a okolí. Na záver sme si pripomenuli našich jubilantov a zaspomínali na bývalých kolegov.

                  REDAKCIAplagat_455.jpg

      Výstava „Havrany a ich príbuzní“ predstavuje krkavcovité vtáky žijúce na území Slovenska, ich život, inteligenciu, miesto v prírode, vzťah s človekom, mýty a legendy, ktoré ich obklopujú. Krkavcovité vtáky patria do radu spevavcov, podobne ako napríklad vrabce alebo sýkorky. Sú pomerne veľké, majú silný zobák a väčšinou sú sfarbené čierno. Vtáky tejto čeľade patria k najinteligentnejším vtákom a živočíchom vôbec. Prostredníctvom fotografií a dermoplastických preparátov sa naučíte rozlišovať jednotlivé druhy vtákov tohto taxónu, zoznámite sa s mýtmi, bájkami a poverami, ktoré sa s nimi spájajú a budete si môcť vyskúšať, aké je to byť v ich hniezde. Na záver si pomocou interaktívnych hier môžete overiť, či ich už dokážete od seba odlíšiť. Kurátorkou výstavy je RNDr. Monika Gálffyová, biologička Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote. Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.plagat_451.jpg

      Tekovské múzeum v Leviciach a ZO SZV Levice v rámci spolupráce na projekte Chráňme včely – učme sa konať ako včely pripravili pre žiakov základných a stredných škôl výukový program priamo na včelnici v záhrade Levického hradu. Interaktívna prednáška s návštevou včelnice prebieha v závislosti od počasia. Program je rozdelený na dve časti, prednášku a návštevu včelnice. Pod dohľadom včelára sa žiaci, chránení včelárskymi klobúkmi, pozrú priamo do úľa. Zoznámia sa s prácou včelára, úlohou včiel v prírode a ich životom v úli.
Odporúčame:

  • pre pani učiteľky - súhlas rodičov s návštevou včelnice a zároveň potvrdenie, že dieťa nie je alergické na bodnutie hmyzom, včelnicu nie je vhodné navštíviť po hodine telesnej výchovy, maximálny počet žiakov 20 - 25
  • pre deti - pevnú obuv a dlhé nohavice
Na všetky vaše otázky odpovieme na 0914 202 028.plagat_450.jpg

      Výstava Herci v školských laviciach predstavuje popredných hercov Slovenského národného divadla – od tých skôr narodených až po najmladšiu hereckú generáciu – z menej známej stránky: z rokov ich vlastného školovania, štúdia, prípadne z vlastnej učiteľskej práce. Podobne ako my všetci, i oni museli prejsť školskými lavicami, zažívali svoje žiacke a študentské strasti a radosti, zo školskej triedy viedli ich kroky nakoniec k umeleckému majstrovstvu, hereckej profesii. Prostredníctvom výstavných panelov vypovedajú o svojich žiackych a školských rokoch, spomínajú na svojich učiteľov, zamýšľajú sa nad tým, čo im škola dala do vienka ako ľuďom i ako umelcom. Zaspomínali si: Ladislav Chudík, Mária Kráľovičová, Štefan Kvietik, Soňa Valentová, Dušan Jamrich, Štefan Bučko, Maroš Kramár, Jozef Vajda, Zuzana Fialová, Ľuboš Kostelný a Táňa Pauhofová. Výstavné panely vhodne dopĺňajú školské zbierky z fondu Tekovského múzea v Leviciach.plagat_443.jpg

      Pre najmenších, ale aj pre dospelých, ktorí si chcú zaspomínať na svoje detstvo, Tekovské múzeum v Leviciach pripravilo v Dobóovskom kaštieli na leto interaktívnu výstavu Merkur. Táto legendárna hračka patrí k výbave detských izieb už dlhé roky. Najväčším zberateľom a staviteľom tejto populárnej českej stavebnice je Jiří Mládek. Jeho najväčší model, Oceľové mesto, ktorý je trvalo vystavený v múzeu v Polici nad Metují, mu priniesol i zápis do Guinessovej knihy rekordov. Do Levíc sa jeho zbierka opäť vracia po 9 rokoch. História tejto českej stavebnice siaha až do 20. rokov 20. storočia. Kovové časti spájané pomocou skrutiek a matíc umožňujú zostaviť modely vlakov, strojov, vozidiel či širokú škálu iných konštrukcií. Záleží len na vašej predstavivosti a šikovnosti.plagat_166_3.jpg


plagat_201_4.jpg


plagat_436.jpg

© 2006-2020 TEKOVSKÉ MÚZEUM v Leviciach,       Počet návštevníkov od 1.1.2008: