Vianočné a novoročné sviatky
Fond na podporu umenia

 
1318-2018 700 rokov prvej písomnej správy Levický hrad
1318-2018 700 rokov prvej písomnej správy Levický hrad aj na Facebooku


 
MEDIÁLNI PARTNERI:

LEVICKÁ TELEVÍZIA

LEVICEONLINE

SLOVENSKÁ BRÁNA

MY TÝŽDEŇ NA POHRONÍ

POKLADY KRAJA:

Poklady kraja

Oblastnej organizácie cestovného ruchu Tekov

A LÉVAI TEKOVSKÉ MÚZEUM TÖRTÉNELMÉBÖL

Jozef Necsey A lévai Tekovské (Barsi) múzeum Nécsey József verebélyi póstamesternek köszönhetően jött létre, aki 1927-ben Léva városának ajándékozta terjedelmes gyűjteményét, amely többek között Verebély és a Garam mente régészeti emlékeit, Bars megye északi területeinek és Zólyom környékének néprajzi tárgyait, valamint festményeket, könyveket és családi levéltári anyagot tartalmazott. A szakmai körökben is nagyra értékelt gyűjtemény felkeltette a budapesti múzeumok és könyvtárak érdeklődését is. A múzeum első otthona a városháza második emeletén volt. Első igazgatója pedig a lévai tanítóképző tanára, Kriek Jenő lett. Egy éven belül megnyílt az első tárlat az ún. Nécsey szoba. Nécsey szoba. A gyűjtemény különböző intézmények, iskolák és magánszemélyek adományainak köszönhetően fokozatosan gyarapodott. Ezekben az években főleg a piarista gimnázium anyagával, valamint Léva szülöttjének, Kittenberger Kálmán afrikai utazónak egzotikus gyűjteményével gazdagodott a múzeum. Ígéretes fejlődésében nagy törést jelentett Kriek Jenő 1940-ben bekövetkezett halála és a háborús események. A II. világháború idején a gyűjtemény egy részét szétlopták, nagy része pedig megsérült.
Hulják Pál A háború után, 1946-ban a múzeum vezetését Hulják Pál, nyugalmazott tanító vette át, aki diákjai hathatós segítségével rendszerezte a múzeum megrongált anyagát és felújította az állandó tárlatot a nagyközönség számára. 1954-ben a múzeum a volt ferences kolostorba, négy évvel később a lévai várban található ún. kapitány házába költözik Ma is itt a székhelye. Ebben az idöben honismereti múzeumként működik és felveszi a Tekovské (Barsi) múzeum nevet. 1961-ben nyílik meg első, allándó honismereti jellegű tárlata, melyet 1967-ben felújítanak , majd két évvel később kibővítik a patika múzeummal. Az új, modern természetrajzi részleget 1979-ben nyitják meg. 1982-ben az állandó tárlatot megszüntetik az épület tatarozása miatt. Tizenhat évi munka után elkészül az irodarész és a raktárhelységek.
Koncert terem 2001-ben nyílik meg az állandó tárlat első része preview – amely a gyógyszerészet és a lévai vár tőrténetét mutatja be, valamint a Nécsey József nevét viselő galéria. A következő évben átadásra kerül a kamarakiállításoknak otthont adó új kiállító-terem. 2003-ban megnyílik az állandó tárlat második része, amely a régió régészeti anyagát mutatja be. 2004-ben pedig a koncert-terem. Harmadik rész kialakítása és megnyitása 2006 december 12-én volt, amely a céheknek, kézműiparnak és művészetnek lett szentelve.

Amfiteáter 2005 szeptemberében indultak meg a munkálatok a délnyugati bástya területén, amelyeket 2006 májusában fejeztek be. Átadásra került az amfiteátrum, amelyet a múzeum kultúrális programok rendezésére használ majd ki.
Gyüjtemények 1987 óta rendszeresen készülnek különféle témakörű kiállítások, amelyek a múzeum gyűjteményének egy részét mutatják be, de teret kapnak külföldi és más szlovákiai múzeumok valamint kultúrális intézmények is. Ezek a kiállítások általában az ún. Dobó kastélyban tekinthetők meg, amelyet 1571 építtetett a várudvarban Dobó István, Bars vármegye ispánja. Ebben az épületben kapott helyet a múzeum terjedelmes gyűjteménye is.
A honismereti múzeum a néprajzi és természettudományi kutatómunkára specializálódik. Fő kutatási területe a dunamenti dombvidék keleti része, a Selmeci hegyek, a Pohronský Inovec délnyugati hegyoldala, a korponai síkság nyugati területe. A néprajzi gyűjtőmunka főleg a volt Bars és Hont megye területére összpontosul. A több mint 100 000 darabot számláló múzeumi gyűjtemény természetrajzi, történelmi, régészeti, numizmatikai, művészettörténeti és népművészeti tárgyakat tartalmaz.
Gyüjtemények A természetrajzi gyűjtemény jelentős részét képezik a hebáriumok, a preparált vízi és énekes madarak, ragadozók, erdei állatok valamint a rovar és lepkegyűjtemény. A történelmi raktárakban helyet kaptak a céhemlékek, katonai és harci felszerelés, fegyverek a legrégebbi koroktól egészen a második világháborúig, dokumentumok a feudalizmus időszakából, porcelán és üvegtágyak valamint a bútorgyűjtemény. A népi kultúra legértékesebb emlékei a viseletek, textíliák, szalmából, kukoricacsuhéból és vesszőből készült használati tárgyak, ékszerek, fazekaskészítmények, bútorok, képeslapok, hímestojások a néprajzi kollekciót képezik. A művészettörténeti gyűjteményben a hazai és regionális alkotókon kívül, éktékes külföldi alkotások is találhatók. A numizmatikai gyűjtemény több ezer érmét tartalmaz a római kortól egészen az Osztrák-Magyar-Monarchia koráig. A régészeti tárgyak közül a legértékesebbek a bronz,- a római, - és a népvándorláskorból származnak.

A Tekovské múzeum kihelyezett tárlatait képezik: a borfői barlanglakások Borfö és a bagonyai vízimalom Bagonya .


    Kiadói tevékenység:
  • Vlastivedný Spravodaj Tekovského múzea v Leviciach č. 12 (múzeumi közlöny)
  • Zborník Tekovského múzea v Leviciach č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (évkönyvek)
  • Ján Dano, Katarína Holbová: Múzeum a etnograf, Levice 1999, a szlovákiai múzeumok néprajzosainak szemináriumán elhangzott előadások gyűjteménye
  • Különféle propagációs anyag – képeslapok, plakátok, katalógusok, bulletinek

    Információs rendszer:
  • a lévai Tekovské múzeum tájékoztatója (német és magyar nyelven)

© 2006-2018 TEKOVSKÉ MÚZEUM v Leviciach,       Počet návštevníkov od 1.1.2008: