Vianočné a novoročné sviatky
Fond na podporu umenia

 
1318-2018 700 rokov prvej písomnej správy Levický hrad
1318-2018 700 rokov prvej písomnej správy Levický hrad aj na Facebooku


hrad
 
MEDIÁLNI PARTNERI:

LEVICKÁ TELEVÍZIA

LEVICEONLINE

SLOVENSKÁ BRÁNA

MY TÝŽDEŇ NA POHRONÍ

POKLADY KRAJA:

Poklady kraja

Oblastnej organizácie cestovného ruchu Tekov

FOND NA PODPORU UMENIA


ROK 2018

VÝZNAMNÝ PRÍRASTOK DO ZBIERKOVÉHO FONDU MÚZEA
     Entomologické zbierky Tekovského múzea v Leviciach obohatila v roku 2018 mimoriadne hodnotná kolekcia motýľov (Lepidoptera). Predstavuje 7574 exemplárov, patriacich k 1518 druhom. Pochádzajú zo zberného regiónu múzea, konkrétne z okolia obcí Rybník, Kozárovce, Nová Dedina a Ipeľské Úľany. Zbierka tak predstavuje ako celok cenný materiál, dokumentujúci motýliu faunu na tomto území. Vedeckú hodnotu zbierky zvyšuje aj skutočnosť, že jej podstatnú časť tvoria motýle zo skupiny Microlepidoptera, ktorých zber, preparácia a determinácia vyžadujú špeciálnu techniku a postupy. Zbierka je tak zároveň aj dôležitým študijným a porovnávacím materiálom pri ďalšom výskume motýľov. Predovšetkým pre overenie správnosti determinácie získaných exemplárov. Zbierku zakúpilo Tekovské múzeum v Leviciach od významného slovenského lepidopterológa Ing. Ignáca Richtera. Akvizíciu podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

  RNDr. Vladimír Smetana

motyle_1.jpg

motyle_2.jpg

motyle_3.jpgROK 2017

     V roku 2017 Tekovské múzeum v Leviciach pokračovalo v záchrane umeleckých diel, ktoré patria k prvým zbierkam múzea. Do projektu boli opäť prihlásené diela, ktorých autorom je Štefan Nécsey. Sú to dva portréty jeho starého otca, Jána Nécseyho a portrét jeho strýka, Michala Nécseyho. Štefan Nécsey je i autorom obrazov V knižnici, Mäsiar, akvarelu Múzy a obrazu s názvom V zajatí, čo je kópia podľa Mihálya Munkácsyho. Okrem diel Štefana Nécseyho túto kolekciu tvoria aj obrazy, ktoré múzeum získalo v rokoch 1927 – 1938. Je to erb hontianskej rodiny Kereskényi, ktorý múzeum získalo v roku 1929. K prvým kúskom, ktoré zakladali zbierku umenia dnešného Tekovského múzea v Leviciach patria aj obrazy s názvom Dolorosa a Madona s dieťaťom. Obraz Ryšavé dievčatko bol súčasťou Nécseyovskej zbierky, jeho autorom je pravdepodobne spolužiak Štefana Nécseyho z Mníchovskej akadémie. Reštaurovanie sa realizovalo vďaka podpore verejných zdrojov Fondu na podporu umenia. Reštaurovaním umeleckých diel sa zabezpečila kvalitná a komplexná ochrana zbierkových predmetov, uchovala sa ich výtvarná a historická hodnota. Reštaurované diela budú vystavené v Galérii Jozefa Nécseyho na výstave s názvom „Obnovené dedičstvo“ od 12. decembra 2018 do 17. februára 2019.

  Mgr. Nikola Mihálová

obnovenededicstvo_2017.jpg


     Tekovské múzeum v Leviciach v mesiaci december 2017 vydalo publikáciu z pera Doc. PaedDr. Stanislava Davida, PhD. pod názvom VÁŽKY (ODONATA) TEKOVA A HONTU. Vydanie publikácie bolo podporené z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia. Autor na 72 stranách sumarizuje 30-ročné výsledky výskumu vážok mokraďových biotopov Tekova a Hontu na juhozápadnom Slovensku. Publikácia je príspevkom k poznaniu, ochrane a propagácii vážok a jej cieľom je populárnou formou predstaviť vážky ako druhovo nepočetnú, ale ekologicky a ochranársky dôležitú skupinu hmyzu. Autor pracoval v Tekovskom múzeu v Leviciach v období rokov 1981 – 1997, vážkam sa venuje od roku 1982. Je autorom alebo spoluautorom viac ako 200 vedeckých, odborných, popularizačných článkov a expertíz s problematikou vážok.

  PaedDr. Stanislav David, PhD.

vazky_1.jpg

vazky_2.jpg

vazky_3.jpg

vazky_4.jpgROK 2016

     V zbierkach výtvarného umenia Tekovského múzea v Leviciach sa nachádzajú vzácne a významné diela, ktoré reprezentujú stredoeurópske umenie od 17. do 20. storočia. Z tejto kolekcie sú z hľadiska regionálnej histórie vzácne predovšetkým diela, ktoré sa pôvodne nachádzali v zbierke rodiny Nécsey. Jozef Nécsey (1842 – 1929) bol vrábeľský poštmajster, amatérsky archeológ a zberateľ. Spolu so synmi, Ladislavom a Štefanom, zostavili početnú umeleckú zbierku. Ladislav Nécsey (1878 – 1909) bol historik umenia a doktor filozofie. Štefan Nécsey (1870 – 1902) bol maliar a ilustrátor. Navštevoval umelecké školy v Mníchove i v Paríži. Jeho tvorba je bohatá a rôznorodá. Venoval sa žánrovej, sakrálnej i portrétnej maľbe, výnimočné sú i jeho dokumentárne kresby motýľov a vtákov. Ako ilustrátor pôsobil v Maďarskom ornitologickom stredisku v Budapešti. Po predčasnej smrti svojich synov, Jozef Nécsey nemal nasledovateľa, a tak sa rozhodol darovať rodinnú zbierku Mestu Levice. Zbierka rodiny Nécsey sa tak stala základinou pre vznik Mestského múzea a v roku 1927 boli týmto aktom položené základy múzejníctva v Leviciach. Značnú časť daru tvorili umelecké diela, ktorých autorom bol práve Štefan Nécsey. Prvá inštalácia týchto zbierok bola na druhom poschodí levickej radnice v tzv. Nécseyho izbe. V medzivojnovom období sa múzejná zbierka rozrastala o dary významných levických rodín. Umelecké diela prijaté do múzea v rokoch 1927 – 1938 sú základinou dnešnej zbierky umenia Tekovského múzea v Leviciach.

Logo FPU     Zbierky sa v nasledujúcich rokoch niekoľkokrát sťahovali, nie vždy do vyhovujúcich priestorov. Diela utrpeli vlhkosťou i mechanickými poškodeniami. Preto sa ich fyzický stav veľmi zhoršil a vyžadoval ich neodkladné reštaurovanie. Pri reštaurovaní výtvarných diel sa každé jedno posudzovalo samostatne, aby sa zachovala jeho autenticita a špecifickosť. Každé dielo je samo o sebe originálom, ktorý sa nedá ničím nahradiť. Z toho dôvodu sú všetky zásahy reverzibilné a odlíšiteľné od originálu. Reštaurovanie sa realizovalo vďaka podpore verejných zdrojov Fondu na podporu umenia. Umelecké diela sa reštaurovali v období jún až október 2016.
     Reštaurované diela boli verejnosti predstavené na výstave „Budeme mať 90. Zbierka rodiny Nécsey“ v Kapitánskej budove Tekovského múzea v Leviciach v termíne od 14. 11. 2016 do 12. 3. 2017. Výstava bol reinštalovaná v Stoličnom dome v Mestskom múzeu vo Vrábľoch pod názvom „Zbierka rodiny Nécsey“ v termíne od 6. apríla do 10. júna 2017. Ako výsledok rozsiahlejšieho projektu spolu s inými dôležitými dielami budú tieto reštaurované maľby a kresby vystavené v Galérii Jozefa Nécseyho na výstave s názvom „Obnovené dedičstvo“ od 12. decembra 2018 do 17. februára 2019.

  Mgr. Nikola Mihálová

© 2006-2018 TEKOVSKÉ MÚZEUM v Leviciach,       Počet návštevníkov od 1.1.2008: