Pozvánka do stálej expozícíe múzea
Fond na podporu umenia

 
Ministerstvo kultúra SR

 
vár
 
MEDIÁLNI PARTNERI:

LEVICKÁ TELEVÍZIA

LEVICEONLINE

SLOVENSKÁ BRÁNA

MY TÝŽDEŇ NA POHRONÍ

POKLADY KRAJA:

Poklady kraja

Oblastnej organizácie cestovného ruchu Tekov

FOND NA PODPORU UMENIA


ROK 2019

PUBLIKÁCIA VODNÝ MLYN V BOHUNICIACH, SKALNÉ OBYDLIA V BRHLOVCIACH
     Tekovské múzeum v Leviciach koncom roka 2019 vydalo náučno-popularizačnú publikáciu s názvom Vodný mlyn v Bohuniciach, Skalné obydlia v Brhlovciach. Autorom textu je Mgr. Adam Uhnák, PhD., ktorý na 24 stranách predstavuje pôvod a historické súvislosti v kontexte založenia vysunutých expozícii Tekovského múzea v Leviciach. Publikácia, v modernom grafickom spracovaní, má ambíciu slúžiť ako sprievodca vysunutými expozíciami v pôsobnosti múzea a prezentovať známe aj doposiaľ neznáme fakty z ich histórie. Publikáciu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Fond na podporu umenia je hlavným partnerom projektu.

publikacia_VM-SO_1.jpgROK 2018

VÝZNAMNÝ PRÍRASTOK DO ZBIERKOVÉHO FONDU MÚZEA
     Entomologické zbierky Tekovského múzea v Leviciach obohatila v roku 2018 mimoriadne hodnotná kolekcia motýľov (Lepidoptera). Predstavuje 7574 exemplárov, patriacich k 1518 druhom. Pochádzajú zo zberného regiónu múzea, konkrétne z okolia obcí Rybník, Kozárovce, Nová Dedina a Ipeľské Úľany. Zbierka tak predstavuje ako celok cenný materiál, dokumentujúci motýliu faunu na tomto území. Vedeckú hodnotu zbierky zvyšuje aj skutočnosť, že jej podstatnú časť tvoria motýle zo skupiny Microlepidoptera, ktorých zber, preparácia a determinácia vyžadujú špeciálnu techniku a postupy. Zbierka je tak zároveň aj dôležitým študijným a porovnávacím materiálom pri ďalšom výskume motýľov. Predovšetkým pre overenie správnosti determinácie získaných exemplárov. Zbierku zakúpilo Tekovské múzeum v Leviciach od významného slovenského lepidopterológa Ing. Ignáca Richtera. Akvizíciu podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

  RNDr. Vladimír Smetana

motyle_1.jpg

motyle_2.jpg

motyle_3.jpg

Získaná zbierka motýľov je aktuálne prístupná širokej verejnosti v Tekovskom múzeu v Leviciach, ako súčasť výstavy „Zbierky, kurátori a ich príbehy“. Inštalovaná je v priestoroch Dobóovského kaštieľa od 9. decembra 2019 do 15. marca 2020.

motyle_4.jpg

motyle_5.jpg

DEPOZITÁRE TEKOVSKÉHO MÚZEA V LEVICIACH
     V roku 2018 Fond na podporu umenia podporil z verejných zdrojov vyhotovenie nových úložných systémov v dvoch depozitárnych priestoroch Tekovského múzea v Leviciach. V národopisnom depozitári – ľudový nábytok boli vybudované nové police pre vhodnejšie uloženie zbierkových predmetov a zároveň sa tým zabezpečila praktická a bezpečná manipulácia s týmito predmetmi. Do historického depozitára, v ktorom je uložený fotografický a listinný materiál, boli zhotovené nové skriňové a policové zostavy. Vznikol tak nový depozitárny priestor a zabezpečili sa optimálne podmienky pre uloženie daného typu predmetov.

  Mgr. Nikola Mihálová

depozitar_1.jpg

depozitar_2.jpg

depozitar_3.jpg

depozitar_4.jpg

REŠTAUROVANIE VÝTVARNÝCH DIEL ZO ZBIEROK MÚZEA
     Projekt reštaurovania výtvarných diel z umeleckého fondu múzea je dlhodobým projektom, ktorého cieľom je obnoviť najvzácnejšie diela z tohto fondu. V rokoch 2013 – 2017 bolo zreštaurovaných až 26 obrazov. Vďaka podpore verejných zdrojov Fondu na podporu umenia sa v roku 2018 počet zreštaurovaných diel rozšíril o ďalšie tri obrazy. Z hľadiska regionálnych dejín je najvzácnejším portrét, levického literáta a dramatika, Jána Kerséka, ktorého autorom je levický maliar Vojtech Laufer-Lévavári. Obraz umelec daroval Mestskému múzeu v roku 1937. K najstarším umeleckým dielam v zbierkovom fonde múzea patrí aj obraz Ruiny Levického hradu, ktorý je datovaný do roku 1918. Oba zreštaurované obrazy boli verejnosti odprezentované na výstave „Spomienky na prvú republiku“ v termíne od 28. 8. – 11. 11. 2018. Tretím zaujímavým solitérom je Lesná krajina so stafážou od rakúskeho maliara E. Döckera z roku 1873. Vystavený bol na výstave „Obnovené dedičstvo“ od 12. decembra 2018 do 17. februára 2019.

  Mgr. Nikola Mihálová

MAĽBA RUINY LEVICKÉHO HRADU NA VÝSTAVE ZBIERKY, KURÁTORI A ICH PRÍBEH
     V termíne 9. 12 2019 až 10. 3. 2020 sa koná vo výstavných priestoroch Tekovského múzea a Leviciach výstava Zbierky, kurátori a ich príbehy. Na výstave sa nachádza jedno z čerstvo reštaurovaných umeleckých diel zo zbierok výtvarného umenia. Ide o maľbu Ruiny Levického hradu od Pozsönyho. Dielo bolo reštaurované v roku 2018 vďaka podpore z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia, na pripravovanú výstavu "Spomienky na prvú republiku" (2018) . Aktuálna výstava je už druhov na ktorej sa táto maľba po svojom reštaurovaní prezentuje verejnosti.. Maľbu reštauroval Mgr. Art. Štefan Kocka.

Mgr. Peter Pleva

ruiny_01.jpgROK 2017

     V roku 2017 Tekovské múzeum v Leviciach pokračovalo v záchrane umeleckých diel, ktoré patria k prvým zbierkam múzea. Do projektu boli opäť prihlásené diela, ktorých autorom je Štefan Nécsey. Sú to dva portréty jeho starého otca, Jána Nécseyho a portrét jeho strýka, Michala Nécseyho. Štefan Nécsey je i autorom obrazov V knižnici, Mäsiar, akvarelu Múzy a obrazu s názvom V zajatí, čo je kópia podľa Mihálya Munkácsyho. Okrem diel Štefana Nécseyho túto kolekciu tvoria aj obrazy, ktoré múzeum získalo v rokoch 1927 – 1938. Je to erb hontianskej rodiny Kereskényi, ktorý múzeum získalo v roku 1929. K prvým kúskom, ktoré zakladali zbierku umenia dnešného Tekovského múzea v Leviciach patria aj obrazy s názvom Dolorosa a Madona s dieťaťom. Obraz Ryšavé dievčatko bol súčasťou Nécseyovskej zbierky, jeho autorom je pravdepodobne spolužiak Štefana Nécseyho z Mníchovskej akadémie. Reštaurovanie sa realizovalo vďaka podpore verejných zdrojov Fondu na podporu umenia. Reštaurovaním umeleckých diel sa zabezpečila kvalitná a komplexná ochrana zbierkových predmetov, uchovala sa ich výtvarná a historická hodnota. Reštaurované diela budú vystavené v Galérii Jozefa Nécseyho na výstave s názvom „Obnovené dedičstvo“ od 12. decembra 2018 do 17. februára 2019.

  Mgr. Nikola Mihálová

obnovenededicstvo_2017.jpg

vystava2017_1.jpg

vystava2017_2.jpg

vystava2017_3.jpg

vystava2017_4.jpg

vystava2017_5.jpg

vystava2017_6.jpg

vystava2017_7.jpg

vystava2017_8.jpg


     Tekovské múzeum v Leviciach v mesiaci december 2017 vydalo publikáciu z pera Doc. PaedDr. Stanislava Davida, PhD. pod názvom VÁŽKY (ODONATA) TEKOVA A HONTU. Vydanie publikácie bolo podporené z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia. Autor na 72 stranách sumarizuje 30-ročné výsledky výskumu vážok mokraďových biotopov Tekova a Hontu na juhozápadnom Slovensku. Publikácia je príspevkom k poznaniu, ochrane a propagácii vážok a jej cieľom je populárnou formou predstaviť vážky ako druhovo nepočetnú, ale ekologicky a ochranársky dôležitú skupinu hmyzu. Autor pracoval v Tekovskom múzeu v Leviciach v období rokov 1981 – 1997, vážkam sa venuje od roku 1982. Je autorom alebo spoluautorom viac ako 200 vedeckých, odborných, popularizačných článkov a expertíz s problematikou vážok.

  PaedDr. Stanislav David, PhD.

vazky_1.jpg

vazky_2.jpg

vazky_3.jpg

vazky_4.jpg

VÝMENA ZABEZPEČOVACIEHO SYSTÉMU VO VYSUNUTEJ EXPOZÍCII SKALNÉ OBYDLIA BRHLOVCE
     Vďaka podpore verejných zdrojov Fondu na podporu umenia sa v roku 2017 realizovala výmena zabezpečovacieho systému vo vysunutej expozícii Skalné obydlia Brhlovce0. Modernizáciou zabezpečovacieho systému sa zvýšila a skvalitnila ochrana objektov i zbierkových predmetov umiestnených v tejto expozícii. Expozícia Skalné obydlia Brhlovce je sprístupnená od roku 1992. Nachádza sa v jadre pamiatkovej rezervácie ľudovej architektúry Šurda. Expozíciu ľudového bývania tvorí usadlosť č. 142. Na konci dvora sú do tufovej skaly vysekané priestory až v dvoch podlažiach a po stranách dvora stoja z kameňa vymurované domy. Menší je z 80. rokov 19. storočia, väčší je datovaný na priečelí rokom 1932. Obytné miestnosti domu (pitvor, kuchyňa, izby) aj letná kuchyňa v skale sú zariadené tak, aby hodnoverne priblížili atmosféru živej domácnosti a ukázali vývoj bytovej kultúry obyvateľov Brhloviec i širšieho regiónu Tekova a Hontu v priebehu 20. storočia. Vybavenie hospodárskych priestorov (komora, maštaľ, kamenárska dielňa) aspoň v náznakoch približujú tradičný spôsob obživy Brhlovčanov. Za záchranu a obnovu tejto výnimočnej pamiatky dostalo Tekovské múzeum v Leviciach ako prvé múzeum na Slovensku v roku 1993 medzinárodné ocenenie EUROPA NOSTRA.
  Mgr. Nikola Mihálová

brhlovce_1.jpg

brhlovce_2.jpg

brhlovce_3.jpg

brhlovce_4.jpgROK 2016

     V zbierkach výtvarného umenia Tekovského múzea v Leviciach sa nachádzajú vzácne a významné diela, ktoré reprezentujú stredoeurópske umenie od 17. do 20. storočia. Z tejto kolekcie sú z hľadiska regionálnej histórie vzácne predovšetkým diela, ktoré sa pôvodne nachádzali v zbierke rodiny Nécsey. Jozef Nécsey (1842 – 1929) bol vrábeľský poštmajster, amatérsky archeológ a zberateľ. Spolu so synmi, Ladislavom a Štefanom, zostavili početnú umeleckú zbierku. Ladislav Nécsey (1878 – 1909) bol historik umenia a doktor filozofie. Štefan Nécsey (1870 – 1902) bol maliar a ilustrátor. Navštevoval umelecké školy v Mníchove i v Paríži. Jeho tvorba je bohatá a rôznorodá. Venoval sa žánrovej, sakrálnej i portrétnej maľbe, výnimočné sú i jeho dokumentárne kresby motýľov a vtákov. Ako ilustrátor pôsobil v Maďarskom ornitologickom stredisku v Budapešti. Po predčasnej smrti svojich synov, Jozef Nécsey nemal nasledovateľa, a tak sa rozhodol darovať rodinnú zbierku Mestu Levice. Zbierka rodiny Nécsey sa tak stala základinou pre vznik Mestského múzea a v roku 1927 boli týmto aktom položené základy múzejníctva v Leviciach. Značnú časť daru tvorili umelecké diela, ktorých autorom bol práve Štefan Nécsey. Prvá inštalácia týchto zbierok bola na druhom poschodí levickej radnice v tzv. Nécseyho izbe. V medzivojnovom období sa múzejná zbierka rozrastala o dary významných levických rodín. Umelecké diela prijaté do múzea v rokoch 1927 – 1938 sú základinou dnešnej zbierky umenia Tekovského múzea v Leviciach.

Logo FPU     Zbierky sa v nasledujúcich rokoch niekoľkokrát sťahovali, nie vždy do vyhovujúcich priestorov. Diela utrpeli vlhkosťou i mechanickými poškodeniami. Preto sa ich fyzický stav veľmi zhoršil a vyžadoval ich neodkladné reštaurovanie. Pri reštaurovaní výtvarných diel sa každé jedno posudzovalo samostatne, aby sa zachovala jeho autenticita a špecifickosť. Každé dielo je samo o sebe originálom, ktorý sa nedá ničím nahradiť. Z toho dôvodu sú všetky zásahy reverzibilné a odlíšiteľné od originálu. Reštaurovanie sa realizovalo vďaka podpore verejných zdrojov Fondu na podporu umenia. Umelecké diela sa reštaurovali v období jún až október 2016.
     Reštaurované diela boli verejnosti predstavené na výstave „Budeme mať 90. Zbierka rodiny Nécsey“ v Kapitánskej budove Tekovského múzea v Leviciach v termíne od 14. 11. 2016 do 12. 3. 2017. Výstava bol reinštalovaná v Stoličnom dome v Mestskom múzeu vo Vrábľoch pod názvom „Zbierka rodiny Nécsey“ v termíne od 6. apríla do 10. júna 2017. Ako výsledok rozsiahlejšieho projektu spolu s inými dôležitými dielami budú tieto reštaurované maľby a kresby vystavené v Galérii Jozefa Nécseyho na výstave s názvom „Obnovené dedičstvo“ od 12. decembra 2018 do 17. februára 2019.

  Mgr. Nikola Mihálová

     Zborník História výroby fajok a archeologické nálezy fajok na Slovensku II.
     Tekovské múzeum v Leviciach vydalo v roku 2016 odbornú publikáciu, v ktorej sú zhrnuté príspevky, ktoré odzneli na II. a III. konferencii s názvom História výroby fajok a archeologické nálezy fajok na Slovensku. Konferencie organizovalo Tekovské múzeum v Leviciach v spolupráci s občianskym združením Klub historických fajok v Nitre a so Zväzom múzeí na Slovensku v rokoch 2013 a 2015. Okrem pracovníkov slovenských a zahraničných múzeí sa na konferenciách zúčastnili aj súkromní zberatelia a súčasní výrobcovia fajok. Výsledkom týchto medzinárodných konferencií je zborník, ktorý obsahuje 18 odborných štúdií o histórii výroby fajok na Slovensku i v zahraničí, o najnovších archeologických nálezoch, o pestovaní a spracovaní tabaku, o múzejných zbierkach a o zbierkach súkromných zberateľov. Vydanie zborníka bolo podporené z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia.

  Mgr. Nikola Mihálová

zbornik_1.jpg

© 2006-2020 TEKOVSKÉ MÚZEUM v Leviciach,       Počet návštevníkov od 1.1.2008: