Pozvánka do stálej expozíciey
Fond na podporu umenia

 

Fond na podporu umenia
 
MEDIÁLNI PARTNERI:

LEVICKÁ TELEVÍZIA

LEVICEONLINE

SLOVENSKÁ BRÁNA

MY TÝŽDEŇ NA POHRONÍ

POKLADY KRAJA:

Poklady kraja

Oblastnej organizácie cestovného ruchu Tekov

HISTÓRIA VÝROBY FAJOK
A ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY FAJOK NA SLOVENSKU II, 2016

Marta Švoliková
Štátny archív v Nitre, pracovisko Archív Levice, Vojenská 1,
934 01 Levice, marta.svolikova@minv.sk

s. 42-47
OBCHODNÉ CESTY RUDOLFA MOCZIKA V ROKOCH 1927 – 1936

     Business travels of Rudolf Moczik in years 1927 – 1936.
Passport of Rudolf Moczik documents business travels of the successor to Karol Zachar, smoking pipe manufacturer from Banská Štiavnica. Passport includes travel entries from years 1927 – 1936.
Translated by Desana Švolíková.


Key words: Rudolf Moczik, passport, businnes travels.
© 2006-2019 TEKOVSKÉ MÚZEUM v Leviciach,       Počet návštevníkov od 1.1.2008: