Pozvánka do stálej expozíciey
Fond na podporu umenia

 

Fond na podporu umenia
 
MEDIÁLNI PARTNERI:

LEVICKÁ TELEVÍZIA

LEVICEONLINE

SLOVENSKÁ BRÁNA

MY TÝŽDEŇ NA POHRONÍ

POKLADY KRAJA:

Poklady kraja

Oblastnej organizácie cestovného ruchu Tekov

HISTÓRIA VÝROBY FAJOK
A ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY FAJOK NA SLOVENSKU II, 2016

Anna Šujanská
Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici, Ul. slovenských partizánov 113/52
017 01 Považská Bystrica, sujanska16@gmail.com

s. 182-184
RETROPERSPEKTÍVNY POHĽAD NA FAJKY – ŠTIAVNIČKY – ULOŽENÉ V SLOVENSKOM BANSKOM MÚZEU V OBDOBÍ 90. ROKOV 20. STOROČIA

     Retrospective look at tobacco pipes – štiavničky – saved in Slovak Mining Museum in the 90’s of the 20th century.
Memories of Mgr. Anna Šujanská (current historian at Homeland Museum in Považská Bystrica) for the tobacco pipes collection, so called „Štiavničky“. Written from her point of view as a former employee at Slovak Minning Museum in Banská Štiavnica during late 1980’s.
Translated by Anna Šujanská.


Key words: Tobacco pipes, Slovak Mining Museum in Banská Štiavnica, The Za-char’s tobacco pipe manufactury.
© 2006-2019 TEKOVSKÉ MÚZEUM v Leviciach,       Počet návštevníkov od 1.1.2008: