Pozvánka do stálej expozíciey
Fond na podporu umenia

 

Fond na podporu umenia
 
MEDIÁLNI PARTNERI:

LEVICKÁ TELEVÍZIA

LEVICEONLINE

SLOVENSKÁ BRÁNA

MY TÝŽDEŇ NA POHRONÍ

POKLADY KRAJA:

Poklady kraja

Oblastnej organizácie cestovného ruchu Tekov

HISTÓRIA VÝROBY FAJOK
A ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY FAJOK NA SLOVENSKU II, 2016

Peter Pleva
Tekovské múzeum v Leviciach, Sv. Michala 40
934 69 Levice, peter.pleva@muzeumlevice.sk

s. 173-181
FAJKY V SLOVENSKOM UMENÍ OD 18. STOROČIA AŽ PO 1. POLOVICU 20. STOROČIA

     Pipes in Slovak art from the 18th century to the 1st half of the 20th century.
The work is devoted to the analysis of works of Slovak art in which there is representation pipe. Analyze the paintings and drawings from the 18th century. the beginning of the 20th century. Comparing the individual works and display pipes, its importance in the picture. The paper mentions the work of Ladislav Mednyánsky, Maximilian Kurth, Jaroslav Vodrážka, Andor Borúth, Štefan Nécsey, František Gyurkovits, karol Pongrácz, Maximilián Schurman and Mikuláš Galanda.
Translated by Peter Pleva.


Key words: pipe, portrait, self-portrait, genre.
© 2006-2019 TEKOVSKÉ MÚZEUM v Leviciach,       Počet návštevníkov od 1.1.2008: