Pozvánka do stálej expozíciey
Fond na podporu umenia

 

Fond na podporu umenia
 
MEDIÁLNI PARTNERI:

LEVICKÁ TELEVÍZIA

LEVICEONLINE

SLOVENSKÁ BRÁNA

MY TÝŽDEŇ NA POHRONÍ

POKLADY KRAJA:

Poklady kraja

Oblastnej organizácie cestovného ruchu Tekov

HISTÓRIA VÝROBY FAJOK
A ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY FAJOK NA SLOVENSKU II, 2016

Marek Vojteček
Archeologicý ústav SAV v Nitre, Akademická 2
949 01 Nitra, nraumvoj@savba.sk

Adrián Nemergut
Archeologický ústav SAV v Nitre, Akademická 2
949 01 Nitra, adrian.nemergut@savba.sk

Mário Bielich
Archeologický ústav SAV v Nitre, Akademická 2
949 01 Nitra, mariobielich@seznam.sk

s. 130-144
NÁLEZY HLINENÝCH FAJOK Z MALÝCH ŠANCÍ Z ČIERNEHO, OKRES ČADCA (17. – 18. STOROČIE)

     Clay pipes from ČIERNE, district ČADCA (17. – 18. cent).
The paper presents the finds of clay pipes from archaeological excavations of the fortification system Jablunkov over the village Čierne (dist. Čadca) in 2014. During the excavation on site Male Šance we collected material culture (pottery, animal bones) and 37 clay pipes. Ceramic finds and silver penny of Sigismund III (1587-1632) dated horizons to the second half of the 17th to 18th centuries. Findings pipes are divided into 24 one-piece pipes and 13 two-piece pipes. Both groups of pipes come from the same layers. Smokers of these pipes were mercenaries working at the fortifications at the end of the 17th century. We identified two stamps: KINSER MALER with chronogram 1672 and MASUR. These were probably the names of the manufacturers west from Jablunkov pass (Silesian) or in west oland.
Translated by Mário Bielich.


Key words: Slovakia, Čierne (district: Čadca), clay pipes, 17.-18. cent.
© 2006-2019 TEKOVSKÉ MÚZEUM v Leviciach,       Počet návštevníkov od 1.1.2008: