Pozvánka do stálej expozíciey
Fond na podporu umenia

 

Fond na podporu umenia
 
MEDIÁLNI PARTNERI:

LEVICKÁ TELEVÍZIA

LEVICEONLINE

SLOVENSKÁ BRÁNA

MY TÝŽDEŇ NA POHRONÍ

POKLADY KRAJA:

Poklady kraja

Oblastnej organizácie cestovného ruchu Tekov

HISTÓRIA VÝROBY FAJOK
A ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY FAJOK NA SLOVENSKU II, 2016

Anna Šujanská
Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici, Ul. slovenských partizánov 1132/52
017 01 Považská Bystrica, sujanska16@gmail.com

s. 105-124
ZASTÚPENIE FAJOK V ZBIERKACH VLASTIVEDNÉHO MÚZEA V POVAŽSKEJ BYSTRICI

     Representation of tobacco pipes in collections of Homeland Museum in Považská Bystrica.
Homeland Museum in Považská Bystrica belongs to a network of Slovak museums with regional scope. Since its inception ( in 1984) untill now the museum has been gathering various collections from the sphere of social sciences and natural sciences that documenting a rich history of the Považskobystrický Region and the life in.
Among the collections we are finding also historical tobacco pipes made of ceramics, wood and porcelain. The Homeland Museum gained twelve pipe cleaners „šparáky“ from its author and tinkery crafter Ladislav Fapšo in the year 2000. The newest collection item is the tobacco pipe in red leather case brought by its last owner Mr. Bachratý from Považská Bystrica in the year 2015.
Translated by Anna Šujanská.


Key words: Tobacco pipes, tobacco pipe cleaners – „šparáky“, Ladislav Fabšo, Collections of Homeland Museum in Považská Bystrica, collectors and voluptuaries, extraordinary find.
© 2006-2019 TEKOVSKÉ MÚZEUM v Leviciach,       Počet návštevníkov od 1.1.2008: