Pozvánka do vysunutých expozícií
Fond na podporu umenia

 

Fond na podporu umenia
 
MEDIÁLNI PARTNERI:

LEVICKÁ TELEVÍZIA

LEVICEONLINE

SLOVENSKÁ BRÁNA

MY TÝŽDEŇ NA POHRONÍ

POKLADY KRAJA:

Poklady kraja

Oblastnej organizácie cestovného ruchu Tekov

HISTÓRIA VÝROBY FAJOK
A ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY FAJOK NA SLOVENSKU II, 2016

Martin Vyšohlíd: s. 4-10
Dýmky z archeologického výskumu v dolnorakouském městě Hainburg an der Donau
Abstract

Filip Glocko: s. 11-15
Fajka banskobystrického maliara a slobodomurára Júliusa Flachého Abstract

Hana Zduchová: s. 16-23
Kachliarska dielňa Jozefa Benča v Novej Bani Abstract

Mário Žáčik: s. 24-29
Predaj tabakových výrobkov v okrese Zlaté Moravce v 30. rokoch 20. storočia Abstract

Valéria Solčániová: s. 30-41
Kremnické fajky z produkcie rodiny Šťastný (pôvodne Štiasný) Abstract

Marta Švoliková: s. 42-47
Obchodné cesty Rudolfa Moczika v rokoch 1927 – 1936 Abstract

Vladimír Mitáš, Zuzana Poláková: s. 48-73
Archeologické nálezy keramických fajok z Gemera-Malohontu a Novohradu Abstract

Mário Bielich: s. 74-85
Nálezy fajok z Lietavského hradu v rokoch 2008 – 2013 Abstract

Eszter Kovácsová: s. 86-104
Zbierka fajok múzea Jána Thaina v Nových Zámkoch Abstract

Anna Šujanská: s. 105-124
Zastúpenie fajok v zbierkach vlastivedného múzea v Považskej Bystrici Abstract

Jozer Kušnír: s. 125-129
Zobrazenie fajky v erboch slovenských obcí Abstract

Marek Vojteček, Adrián Nemergut, Mário Bielich: s. 130-144
Nálezy hlinených fajok z Malých Šancí z Čierneho, okres Čadca (17. – 18. storočie) Abstract

Marián Čurný, Peter Šimčík: s. 144-154
Nálezy fajok zo 17. – 19. storočia na Kapušianskom, Šarišskom a Uhroveckom hrade z výskumov Archeologickej spoločnosti TRIGLAV Abstract

Marián Čurný, Peter Šimčík: s. 155-172
Fajky z Rožňavy Abstract

Peter Pleva: s. 173-181
Fajky v slovenskom umení od 18. storočia až po 1. polovicu 20 storočia Abstract

Anna Šujanská: s. 182-184
Retroperspektívny pohľad na fajky – Štiavničky – uložené v slovenskom banskom múzeu v období 90. rokov 20. storočia Abstract

© 2006-2019 TEKOVSKÉ MÚZEUM v Leviciach,       Počet návštevníkov od 1.1.2008: