Hlavná stránka: Tekovské múzeum Tekovské múzeum v Leviciach Vás pozýva do stálych expozícií múzea
Archeológia – História lekárnictva – História hradu
Spoločenský život – Cechy – Ladislav Bielik August 1968 – Ľudový odev


Slovensky
Magyar
Deutsch
TEKOVSKÉ MÚZEUM v Leviciach
oficiálna stránka
   INFORMÁCIE    HISTÓRIA    EXPOZÍCIE    FOTOGALÉRIA    ZBORNÍK    ĽUDOVÝ NÁBYTOK    HISTÓRIA VÝROBY FAJOK    KLENOTY TEKOVSKÉHO MÚZEA    MEDAILA PAVLA HULJAKA
MENU:
FOND NA PODPORU UMENIA
 
DOTAČNÝ SYSTÉM MK SR
 
KALENDÁRIUM
 
INFORMÁCIE
 
KONCEPCIA ZBIERKOTVORNEJ ČINNOSTI
 
HISTÓRIA
 
EXPOZÍCIE
 
FOTOGALÉRIA
 
ZBORNÍK
 
VLASTIVEDNÝ SPRAVODAJ TM
 
MÚZEUM A ETNOGRAF
 
ĽUDOVÝ NÁBYTOK
 
HISTÓRIA VÝROBY FAJOK
 
KLENOTY TEKOVSKÉHO MÚZEA
 
MEDAILA PAVLA HULJAKA
 
CHRÁŇME VČELY - učme sa konať ako včely
 
 
MEDIÁLNI PARTNERI:

LEVICKÁ TELEVÍZIA

LEVICEONLINE

SLOVENSKÁ BRÁNA

MY TÝŽDEŇ NA POHRONÍ

POKLADY KRAJA:

POKLADY KRAJA

OBLASTNEJ ORGANIZÁCIE CESTOVNÉHO RUCHU TEKOV

DOTAČNÝ SYSTÉM MK SR
Rok 2019

Dotačný systém MK SR Obnovme si svoj dom
Podprogram 1.1. Obnova kultúrnych pamiatok


     V roku 2019 bolo z dotačného systému MK SR pridelená Tekovskému múzeu v Leviciach finančná čiastka vo výške 7 000,00 € na realizáciu projektu „Oprava fasád na ľudových domoch v Skalných obydliach Brhlovce“.
Zámerom projektu bola obnova pamiatky v rozsahu oprava častí omietkovej vrstvy s novým náterom na fasádach Dom ľudový I. a Dom ľudový II. do pôvodného výrazu a prezentovať ich vo svojej originalite. Na hore uvedených pamiatkových objektoch sa realizovali nasledovné práce: Dom ľudový II - odstránenie poškodených omietkových častí omietky a cementových soklových omietok, odstránenie nevhodných technických zariadení z fasád Dom ľudový II, oprava poškodených omietok vápennou omietkou, obnova štukovej výzdoby z časti fasády z ulice, rozobratie, očistenie a osadenie kamenných blokov pri fasáde z ulice, doriešenie odtoku pre dažďový zvod z ulice a nový fasádny náter. Dom ľudový I. - odstránila sa nevhodná cementová omietka v plnom rozsahu.
Práce sa vykonávali od 8.10.2019 do 20.12.2019 a ich realizáciou sa zabezpečila rehabilitácia pôvodného výrazu objektov a zvýšila ich ochrana vďaka paropriepustným omietkam oproti terajším cementovým. Dodávateľom stavebných prác bola Obnova s.r.o. Banská Štiavnica, ktorá postupovala pri realizácii hore uvedených stavebných prác v súlade s rozhodnutím KPU v Nitre a v súlade s účelom uvedeným v Zmluve o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR.
Na stavbe sa vykonal 16.10.2019 kontrolný deň za účasti pracovníka KPU v Nitre, kedy sa dohodol rozsah a postup prác a 10.12.2019 štátny pamiatkový dohľad KPÚ v Nitre.

PhDr. Ján Dano, riaditeľ Tekovského múzea v Leviciach


dotacnysystem_1.jpg


dotacnysystem_2.jpg


dotacnysystem_3.jpg


dotacnysystem_4.jpg


dotacnysystem_5.jpg


dotacnysystem_6.jpg

TEKOVSKÉ MÚZEUM v Leviciach
oficiálna stránka
   INFORMÁCIE    HISTÓRIA    EXPOZÍCIE    FOTOGALÉRIA    ZBORNÍK    ĽUDOVÝ NÁBYTOK    HISTÓRIA VÝROBY FAJOK    KLENOTY TEKOVSKÉHO MÚZEA    MEDAILA PAVLA HULJAKA
© 2006-2020 TEKOVSKÉ MÚZEUM v Leviciach,       Počet návštevníkov od 1.1.2008: