Hlavná stránka: Tekovské múzeum Tekovské múzeum v Leviciach Vás pozýva do stálych expozícií múzea
Archeológia – História lekárnictva – História hradu
Spoločenský život – Cechy – Ladislav Bielik August 1968 – Ľudový odev


Slovensky
Magyar
Deutsch
TEKOVSKÉ MÚZEUM v Leviciach
oficiálna stránka
   INFORMÁCIE    HISTÓRIA    EXPOZÍCIE    FOTOGALÉRIA    ZBORNÍK    ĽUDOVÝ NÁBYTOK    HISTÓRIA VÝROBY FAJOK    KLENOTY TEKOVSKÉHO MÚZEA    MEDAILA PAVLA HULJAKA
MENU:
FOND NA PODPORU UMENIA
 
DOTAČNÝ SYSTÉM MK SR
 
KALENDÁRIUM
 
INFORMÁCIE
 
KONCEPCIA ZBIERKOTVORNEJ ČINNOSTI
 
HISTÓRIA
 
EXPOZÍCIE
 
FOTOGALÉRIA
 
ZBORNÍK
 
VLASTIVEDNÝ SPRAVODAJ TM
 
MÚZEUM A ETNOGRAF
 
ĽUDOVÝ NÁBYTOK
 
HISTÓRIA VÝROBY FAJOK
 
KLENOTY TEKOVSKÉHO MÚZEA
 
MEDAILA PAVLA HULJAKA
 
CHRÁŇME VČELY - učme sa konať ako včely
 
 
MEDIÁLNI PARTNERI:

LEVICKÁ TELEVÍZIA

LEVICEONLINE

SLOVENSKÁ BRÁNA

MY TÝŽDEŇ NA POHRONÍ

POKLADY KRAJA:

POKLADY KRAJA

OBLASTNEJ ORGANIZÁCIE CESTOVNÉHO RUCHU TEKOV

CHRÁŇME VČELY - učme sa konať ako včely

„Úloha včiel na našej planéte v žiadnom prípade nespočíva v produkcii medu pre maškrtenie vyšších cicavcov, ale v opeľovaní miliónov kvetov na ovocných stromoch, zeleninových záhradách, lúkach, poliach a v lesoch. Bez včiel by nebolo opeľovania, žiadnych rastlín, žiadnych zvierat, žiadnych ľudí.“
Václav Ducháč


     Tekovské múzeum v Leviciach a Slovenský zväz včelárov, Základná organizácia Levice v mesiaci marec 2019 podpísali zmluvu o spolupráci na projekte s názvom: „Chráňme včely – učme sa konať ako včely“. Hlavným zámerom tejto spolupráce je ochrana prírody, podpora včelárstva a propagácia hradného areálu. V mesiaci apríl sme do areálu Levického hradu, presnejšie do hradnej záhrady, umiestnili päť včelstiev. Po prvýkrát sa s projektom návštevníci bližšie zoznámia na podujatí Noc múzeí a galérií 18. mája 2019. V budúcnosti plánujeme organizovať prednášky, interaktívne podujatia, tvorivé dielne a kurzy.

Mgr. Nikola Mihálová, Tekovské múzeum v Leviciach a Dušan Kollár, predseda ZO SZV v Leviciach     Zmluva o spolupráci medzi: Tekovské múzeum v Leviciach a Slovenský zväz včelárov, Základná organizácia Levice. preview


chranmevcely_1.jpg


chranmevcely_2.jpg


chranmevcely_3.jpg


chranmevcely_4.jpg


plagat_367.jpg


     Po prvýkrát sme spoločný projekt predstavili širokej verejnosti 18. mája počas podujatia Noc múzeí a galérií 2019, ktoré Tekovské múzeum v Leviciach organizovalo v areáli Levického hradu. Včelári ponúkli návštevníkom nielen včelárske produkty, ale ochotne odpovedali na rôzne otázky týkajúce sa života včiel a práce včelára. Súčasťou prezentácie bola i ochutnávka rôznych medov a svoju šikovnosť si deti mohli vyskúšať pri výrobe voskových sviečok. Najväčšou atrakciou bol presklený úľ, do ktorého predseda ZO SZV Levice, Dušan Kollár, umiestnil časť jednej hradnej včelej rodiny. Odvážnejších záujemcov zaviedol priamo na hradnú včelnicu. Múzejníci pripravili návštevníkom rôzne aktivity zamerané najmä na edukáciu a osvetu od najmenších až po starých rodičov. V špeciálne pripravenej entomologickej krabici sme ukázali rôzne druhy hmyzu, s ktorými si najčastejšie ľudia mýlia včelu medonosnú. Z našich depozitárov sme ukázali rôzne druhy úľov. Pripravili sme aj bufet pre opeľovače plný voňavých byliniek a pestrofarebných kvetov, aby sme upozornili na význam ich ochrany. V kreatívnom kútiku sa návštevníci zabávali skladaním puzzle, pexesom či omaľovánkami so včelárskou tematikou. Zahrať si mohli aj spoločenskú kartovú hru Mýty a fakty o včelách, a tak si overiť svoje znalosti o týchto úžasných malých usilovných tvoroch.
     Ďalším krokom našej spolupráce bude spustenie výukového programu zameraného na žiakov základných škôl. Veríme, že pracovný zošit, ktorý sme pripravili, bude užitočnou pomôckou pre učiteľov v ich vyučovacom procese.

20. 5. 2019, Mgr. Nikola Mihálová


chranmevcely_5.jpg


chranmevcely_6.jpg


chranmevcely_7.jpg


chranmevcely_8.jpg


chranmevcely_9.jpg


chranmevcely_10.jpg


chranmevcely_11.jpg


chranmevcely_12.jpg


chranmevcely_13.jpg


chranmevcely_14.jpg


plagat_383.jpg


     Pred sto rokmi – dňa 15. augusta 1919, v bratislavskej Redute z iniciatívy Ministerstva orby Československej republiky, okresné včelárske spolky založili Zemské ústredie včelárskych spolkov na Slovensku, ktoré do dnešného dňa zanechali základy slovenského včelárstva. Prvé písomné správy o včelárstve v Leviciach sú z 18. storočia, ktoré potvrdzujú, že medzi včelárskymi spolkami, založenými k 1.augustu 1919 okrem ďalších patrili aj Levice. Toto významné jubileum si Základná organizácia SZV v Leviciach pripomenula 14. septembra 2019 v priestoroch a v areáli Tekovského múzea v Leviciach, s ktorým základná organizácia od marca spolupracuje na projekte „Chráňme včely – učme sa konať ako včely“. Oslavu storočnice v koncertnej sále tzv. Kapitánskej budovy múzea zahájila Včelárska hymna, po ktorej prítomných pozdravil primátor mesta Levice RNDr. Ján Krtík, ktorý ocenil významnú a neúnavnú prácu včelárov pre udržanie rovnováhy v prírode a existenciu ľudstva. Slávnostným príhovorom o histórii včelárstva si predseda organizácie, Dušan Kollár, pripomenul významné medzníky existencie organizácie, zaspomínal na zanietených funkcionárov, vďaka ktorým sa už aj v minulosti uskutočňovali výstavy, školenia, spoznávacie zájazdy zamerané na vzájomnú výmenu skúseností z oblasti moderného včelárenia. Slávnostné zhromaždenie svojou prednáškou na tému „Včelárstvo na Slovensku a vo svete, jeho história a vývoj“ potešil aj Rudolf Moravčík ml. Podujatie svojou prítomnosťou poctili aj Ing. Milan Rusnák, predseda Slovenského zväzu včelárov, Mgr. Karol Kliment, krajský predseda SZV Nitra, Csaba Tolnai, viceprimátor mesta Levice a ďalší funkcionári z okolitých organizácií SZV. Za asistencie všetkých prítomných sa v hradnej záhrade medzi včelstvami symbolicky zasadila lipa, pripomínajúca toto významné jubileum aj budúcim včelárskym generáciám.
     V neformálnej časti podujatia si včelári v Dobóovskom kaštieli mali možnosť prezrieť bohaté včelárske exponáty múzea, na nádvorí hradu bola výstava včelárskych zariadení, úľov, nástrojov a pomôcok, ku ktorým každý z včelárov ochotne podal aj svoj rokmi praxe overený odborný výklad. Medzi starobylými hradbami to síce dýchalo históriou, ale atmosféra činorodých debát včelárov pripomínajúca upokojujúcu melódiu bzukotu včelstiev v úli bola dôkazom toho, že súčasné aktivity tohto spoločenstva sa raz tiež zapíšu do histórie levického včelárstva.

Alžbeta Kollárová, Levice


chranmevcely_15.jpg


chranmevcely_16.jpg


chranmevcely_17.jpg


chranmevcely_18.jpg


chranmevcely_16.jpg


plagat_401.jpg


plagat_413.jpg


plagat_451.jpg

      Tekovské múzeum v Leviciach a ZO SZV Levice v rámci spolupráce na projekte Chráňme včely – učme sa konať ako včely pripravili pre žiakov základných a stredných škôl výukový program priamo na včelnici v záhrade Levického hradu. Interaktívna prednáška s návštevou včelnice prebieha v závislosti od počasia. Program je rozdelený na dve časti, prednášku a návštevu včelnice. Pod dohľadom včelára sa žiaci, chránení včelárskymi klobúkmi, pozrú priamo do úľa. Zoznámia sa s prácou včelára, úlohou včiel v prírode a ich životom v úli.
Odporúčame:

  • pre pani učiteľky - súhlas rodičov s návštevou včelnice a zároveň potvrdenie, že dieťa nie je alergické na bodnutie hmyzom, včelnicu nie je vhodné navštíviť po hodine telesnej výchovy, maximálny počet žiakov 20 - 25
  • pre deti - pevnú obuv a dlhé nohavice
Na všetky vaše otázky odpovieme na 0914 202 028.


TEKOVSKÉ MÚZEUM v Leviciach
oficiálna stránka
   INFORMÁCIE    HISTÓRIA    EXPOZÍCIE    FOTOGALÉRIA    ZBORNÍK    ĽUDOVÝ NÁBYTOK    HISTÓRIA VÝROBY FAJOK    KLENOTY TEKOVSKÉHO MÚZEA    MEDAILA PAVLA HULJAKA
© 2006-2020 TEKOVSKÉ MÚZEUM v Leviciach,       Počet návštevníkov od 1.1.2008: